Heinävedellä Rummukkalassa oleva metsätila, josta myyjä pidättää itselleen noin 2,1 ha:n suuruisen määräalan. 

Heinävedellä Rummukkalassa oleva metsätila, jonka pinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 56,64 ha. Myyjän pidättäessä itselleen noin 2,1 ha:n suuruisen määräalan kesämökin ympärille, on myynnissä noin 54,5 ha metsämaata. 

Tilan maapohjista on noin 22 ha lehtomaista kangasta ja noin 29 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 2 ha on kuivahkoa kangasta. Suota pinta-alasta on vajaat 2 ha. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 7000 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1000 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,0 m3/ha/v. Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa. Myyntiesitteen kartan kuviot 1 ja 23 ovat metsälain 10§ mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. 

Hintapyyntö on 250 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 7.12.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistön alue on kaavassa merkitty metsätalouskäyttöön kaavamerkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä on Pieni-Kuittualammen rantaviivaa noin 125 m ilman rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistön 90-423-2-144 Mäkiseppälä 8 m leveä tieoikeus Y2001-12395, Hiisvuoren metsätien osakkaiden 10 m leveä tieoikeus Y2005-11986 ja kiinteistön 90-423-2-124 Myllyharju 4 m leveä tieoikeus 000-2019-K9192

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 10 m leveä tieoikeus Y2005-11986 Hiisvuoren metsätiehen. Tiestä ei ole peritty tieyksikkömaksuja. Lisäksi kiinteistöllä on 3 m leveä talvitieoikeus 000-2019-K9195 kiinteistön 90-423-2-124 Myllyharju kautta ja oikeus 000-2010-K15851 lastauspaikkaan kiinteistön 90-423-2-124 Myllyharju alueella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on oikeus Heinäveden läntisen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-423-878-2 ja osuus venevalkamaan 90-423-878-2. Metsästysoikeus on vuokrattu Syvän Samoojille.