Heinävedellä Varistaipaleessa oleva metsätila. 

Heinävedellä Varistaipaleessa Suurmäentien varrella oleva 5,248 ha:n metsätila.

Tilan maapohjat ovat kokonaan lehtomaista kangasta. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 700 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 500 m3. Nykypuuston kasvu on noin 4,9 m3/ha/v. Tilan tieyhteys- ja oikeus ovat kunnossa. Puustossa on nähtävissä lievän boorinpuutteen aiheuttamia kasvuhäiriön merkkejä.

Hintapyyntö on 32 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 26.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteen alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohtena olevaa kiinteistöä rasittaa Suurmäen yksityistien osakkaiden 8 m leveä tieoikeus 000-2006-K3106.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnitysistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 8 m leveä tieoikeus 000-2006-K3106 Suurmäen yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Varistaipaleen talojen 1-2 osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-430-876-3 ja Karvion osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-25-1.