Heinävedellä Viitalahdessa olevat kaksi metsätilaa. 

Heinävedellä Viitalahdessa olevat metsätilat. Tilojen lainhuutotodistusten yhteenlaskettu pinta-ala on 36,465 ha, josta myyjä pidättää itselleen rakennusten ympärille noin 3,1 ha:n suuruisen määräalan. Myynnissä on siis noin 33,4 ha, josta kiinteistöön Lamminmäki 3:10 kuuluvan Matolammen pinta-ala on 1,1642 ha. Numeerisen kiinteistöraja-aineiston mukaan myytävän alueen pinta-ala on noin 33,0 ha.

Kaupan kohteen maapohjista noin 17 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata, noin 11 ha on tuoretta kangasta, noin 3 ha on kuivahkoa kangasta ja noin 1 ha on kuivaa kangasta. Tiloilla on puustoa noin 3100 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1000 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,0 m3/ha/v.

Kaupan kohteen ja Vääränlammen välistä on samaan aikaan myynnissä (eri omistajalla) noin 1,5 ha:n suuruinen tila Rantaniitty 3:15. Tavoitteena on saada kumpikin kohde yhtäaikaa kaupaksi samalle ostajalle. 

Tämän kohteen hintapyyntö on 140 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 29.6.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on saunan rakennusoikeus Matolammen rannalle. Rakennusoikeus on maksimissaan 25 k-m2 ja minimietäisyys rannasta on oltava vähintään 15 m.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Viitasaaren metsätien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2005-K1373 ja kiinteistön 90-432-3-15 Rantaniitty 3 m leveä tieoikeus 000-2019-K18011.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myyjä kuolettaa kiinteistöä rasittavan kiinnityksen. Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 12 m leveä tieoikeus 000-2005-K1373 Viitasaaren metsätiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohde saa osuuden Viitalahden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-8-1 pinta-alan suhteessa.