Heinävedellä Suurmäessä oleva 10,9 ha:n metsätila. 

Heinävedellä Suurmäessä Vt23 (Joensuuntie) pohjoispuolella oleva 10,9 ha:n metsätila. Tila-arvion ja numeerisen kiinteistöraja-aineiston mukaan tilan pinta-ala on 12,2 ha. 

Tilan maapohjista noin 9 ha on lehtomaista kangasta ja noin 2 ha on tuoretta kangasta. Varsinaista suota tilalla ei ole. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 1750 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 150 m3. Nykypuuston kasvu on noin 12,6 m3/h/v.  Myyntiesitteen liitekartan kuvio 2 on nuoren metsän hoidon tarpeessa (noin 2,2 ha) ja koko tilan alueella on kuusikoissa lievää boorin puutteesta johtuvaa kasvuhäiriötä,  joka on korjattavissa terveyslannoituksella. Tilalle on tieoikeus ja myyntiesitteen kartan kuvio 9 sähkölinja on purettu pois. Hirvieläinten metsästyoikeus on vuokrattu Suurahon Erä ry:lle. 

Hintapyyntö on 70 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 2.3.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistön alue on yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M-1.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöä rasittaa Fingrid Oyj:n voiman- ja tiedonsiirtolinja 000-2015-K42498 johon liittyen Fingrid Oyj on saanut Varkaus - Kontiolahti - Pamilo 110 kv:n voimansiirtolinjaa varten oikeuden pysyvään kiinteistön käyttöoikeuden supistukseen (asianumero 520/23.10.2012/6647)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Etelä-Savon maanmittaustoimisto on harkinnut oikeaksi lunastuslain 72 a §:n nojalla antaa Fingrid Oyj:lle luvan muuttaa hakemuksen ja siihen liittyvän liitekartan mukaisesti Varkaus-Kontio- lahti- Pamilo 110 kV:n voimansiirtojohtoa varten tarvittavaa kiinteistöjen alueisiin käyttöoikeuden pysyvää supistamista sekä tarvittavilta osin perustaa uutta voimansiirtojohtoa varten kiinteistöjen alueisiin käyttöoikeuden pysyvä supistus Heinäveden kunnassa. Asianumero: 520/23.10.2012/6647

Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2008-K26250) Männikön tilustie Rekisteröintipvm: 9.7.2008 Voimaantulopvm: 4.6.1982 Arkistoviite: 11:216 AS Oikeutetut: 90-417-6-10 PELTOLA, 90-417-6-15 RINTEENALUS, 90-417-7-11 LEPIKKO, 90-417-7-38 LEPIKONTORPPA, 90-417-7-39 MÄNNIKKÖ Rasitetut: 90-417-6-10 PELTOLA, 90-417-6-15 RINTEENALUS 2) Tieoikeus (000-2008-K26251) / Leveys: 4 m Rekisteröintipvm: 9.7.2008 Voimaantulopvm: 4.6.1982 Arkistoviite: 11:216 AS Oikeutetut: 90-417-7-39 MÄNNIKKÖ Rasitetut: 90-417-7-38 LEPIKONTORPPA

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 90-417-876-5 Ruunalehdon osakaskunta Rekisteröintipvm: 29.3.1994 Osuuden suuruus: 0,009500 / 1,281200