Heinävedellä Pölläkällä Pilpantien varrella oleva metsätila !

Heinävedellä Pölläkällä Pilpantien varrella oleva 54,39 ha:n metsätila.

Tilan maapohjista noin 8 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata, noin 38 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata ja noin 6 ha on kuivahkoa kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa turvemaata. Soita tilan pinta-alasta on noin 19 ha.

Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 4 800 m3, josta on heti hakattavissa noin 1200 m3. Nykypuuston kasvu on noin 5,5 m3/ha/v. Tilan tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa. 

Hintapyyntö on 185 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 21.2.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohde on kaavassa merkitty metsätalouskäyttöön.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Pilpan yksityistien osakkaiden 10 m leveä tieoikeus 000-2006- K12437 ja kiinteistöjen 90-419-7-32 Kalettomankuve, 90-419-7-34 Katajamäki, 90-419-7-35 Paljakanniemi, 90-419-7-36 Paljakanmäki ja 90-419-7-37 Haukkasalo 12 m leveä tieoikeus Y2001-14881 ja kiinteistöjen 90-419-7-22 Haapasalo, 90-419-7-28 Koivunoro, 90-419-7-42 Leppämäki ja 90-874-1-2 Etelä-Suomen yhteismetsä 3 m leveä tieoikeus 000-2014-K35918. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa ympäristötukisopimus 000-2014-K35017. Ympäristötukisopimus koskee myyntiesitteen kartan kuvioita 24 ja 32, jotka ovat metsälain 10§ mukaisia erityisen arvokkaita elinymäristöjä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 10m leveä tieoikeus 000-2006-K35017 Pilpan yksityistiehen ja 12 m leveä tieoikeus Y2001-14881 Etelä-Suomen yhteismetsän kiinteistön 90-874-1-2 kautta ja kiinteistöjen 90-419-7-38 Leppäsalo, 90-419-7-34 Katajamäki, 90-419-7-35 Paljakanniemi, 90-419-7-36 Paljakanmäki, 90-419-7-37 Haukkasalo ja 90-419-7-32 Kalettomankuve kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Nimetön-lammen yhteiseen vesialueeseen 90-419-876-3 ja osuus Hasumäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-23-1.