Heinävedellä Kermassa Mökkikylällä Heinävedentien kummallakin puolella, osoitteessa Heinävedentie 96, 79100 Heinävesi oleva metsätila, jossa on vapaa-ajan käyttöön soveltuva 50-luvulla rakennettu puurunkoinen lautavuorattu omakotitalo. 

Heinävedellä Kermassa oleva metsätila.

Tilan maapohjista noin 8 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastavaa suota, noin 3,5 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 3 ha on kuivahkoa kangasta. Suota tilan pinta-alasta on noin 1 ha. Kaikkiaan metsämaata on noin 14,8 ha. 

Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 1500 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 400 m3. Nykypuuston kasvu on noin 8,2 m3/ha/v. Kuusikoissa on lievää boorinpuutteesta johtuvaa kasvuhäiriötä. Taimikoissa tai nuorissa metsissä ei ole välitöntä hoidon tarvetta. Tila on yleisen tien varrella.

Kaupan kohteella on 50-luvulla rakennettu puurunkoinen lautavuorattu talo, johon on Pohjois-Karjalan sähkön sähköliittymä. Rakennuksista ja rakennuspaikasta on selostusliite tämän myyntiesitteen liitteenä. Talo soveltuu vapaa-ajan asunnoksi. 

Hintapyyntö on 74 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 28.6.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena ala on kaavassa varattu maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M ja asunrakennusten alueeksi kaavamerkinnällä 1 A

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa kiinteistön 90-404-13-71 Paitokangas 2 m leveä talvitieoikeus 000-2014-K44629

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kohde on yleisen tien molemmin puolin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Hasumäki 13 osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-404-876-9 (Pirkonlampi ja Paitolampi) ja Hasumäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-23-1

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella on energiatodistus