Heinävedellä Viitalahdessa oleva metsätila

Heinävedellä Viitalahdessa Väärälammen rannalla oleva metsätila.

Maapohjat ovat entistä peltoa ja ovat ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta tai vastaavaa turvemaata. Osa alueesta (0,6 ha)  on harvahkoa pajukkoa kasvavaa vaajaatuottoista aluetta ja loput pinta-alasta on varttunutta kasvatusmetsää. Tilalla on Väärälammen rantaviivaa noin 70 m ilman rantarakennusoikeutta.

Kaupan kohteen pohjoispuolella on samaan aikaan myynnissä (eri omistajalla) yhteensä noin 33,0 ha:n suuruiset Lamminmäki 3:10 ja Salosuo 3:19 kiinteistöt. Tavoitteena on saada kumpikin kohde yhtäaikaa kaupaksi samalle ostajalle. 

Tämän kohteen hintapyyntö on 5000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 29.6.2021 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohde on yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä on Vääränlammen rantaviivaa noin 70 m, mutta kiinteistölle ei ole kaavaan merkitty rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistön 90-432-3-16 Pönkämäki 3 m leveä talvitieoikeus 000-20019-K18017.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 3 m leveä tieoikeus 000-2019-K18011 kiinteistöjen 90-432-3-10 Lamminmäki ja 90-432-3-16 Pönkämäki kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Viitalahden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-8-1