MAANTIEN VARRELLA REILU KAPPALE METSÄÄ JA HIEMAN PELTOA

Myydään Lainela (kiinteistötunnus 111-413-1-151) -niminen metsää ja peltoa sisältävä tila. Kohteen metsät koostuvat monipuolisesti vaihtelevasta puustosta ja polveilevasta maastosta, jossa voi hyvin soveltaa  monipuolisia metsänkäyttö ja -hoitotapoja. Kohteella on  n. 2,9  hehtaaria viljeltyjä ja  noin hehtaari viljelykäytöstä poistuneita monimuotoisista kuvioista koostuvia peltoja. Peltojen tukioikeudet eivät kuulu kauppaan.  Tila rajoittuu maantiehen ja sen pohjoisosan alueella on autolla ajokelpoista yksityistiestöä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tilan alueella on yleiskaava. Heinolan kaupungin mukaan voimassa oleva oikeusvaikutteinen Lusin Osayleiskaava ei ulotu nyt myytävänä olevan tilan alueelle saakka. Heinolan strateginen yleiskaava 2035, katso lisätietolinkit. Lisätietoja kaavoituksesta antaa Heinolan kaupunki.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriottteen kohta rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilaa halkovat maantie ja yksityistiet. Yksityistiestön osalta tilaan on kohdistunut tiemaksuja muutamia kymmppejä vuosittain.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.