Pääasiassa taimikoista ja kasvatusmetsistä koostuva mukavan kokoinen metsäpalsta reilun kymmenen kilometrin päässä Heinolan keskusta Ruotsalaisen näkymin. Tie tulee palstalle kahdesta suunnasta, mutta ei ole läpi ajettavissa.

Määräala Heinolan kunnan Jyrängön kylässä sijaitsevasta Kausanranta -nimisestä kiinteistöstä Rn:o 3:745 (kiinteistötunnus 111-406-3-745). Määräalan pinta-ala on noin 21,6 hehtaaria.  Määräala on kokonaisuudessaan metsämaata.

Määräala käsittää kiinteistön, poislukien kuviokartalla punaisella merkityn alueen, joka jää kantatilaksi myyjälle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava, kaavamerkintä M-3 - Maa- ja metsätalousalue rantavyöhykkeellä. Alueella on voimassa MRL:n 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Alueen rakentamisoikeus on siirretty maanomistajakohtaisesti saman maanoistusyksikön rakentamiseen tarkoitetulle alueelle. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä tarpeellinen rakentaminen (MRL 72.3 §). Alueen metsänkäsittely pohjautuu kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisemiin Hyvän metsänhoidon suosituksiin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemaan ja luontoarvoihin.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, venevalkama

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöön kohdistuu 100.000 € suuruinen sähköinen panttikirja. Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Viimeisimmät tiemaksut koko kiinteistöstä: Kausankärjentie n. 300 €, Lahtisentie n. 100 €

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Ei saa osuuksia yhteisiin.