KAHDEN TOISIINSA RAJOITTUVAN METSÄTILAN AUKOTON KOKONAISUUS

Metsätilat Nuutinmetsä 111-405-6-63 ja Nuutinkorpi 111-405-6-65 myydään yhtenä kokonaisuutena.

Lähellä maantietä sijaitsevalla tilakokonaisuudella ei ole aukkoja eikä taimikoita lainkaan. Metsät koostuvat pääosin kasvatusmetsistä. Osa metsistä on harvennushakkuun tarpeessa ja uudistuskypsää metsääkin on hieman. Tiekunnallinen tie on Nuutinmetsän kaakkoisrajalla.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimalinja tilojen lounaisrajalla. Ei merkintöjä kiinteistörekisteriotteella.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pekonniemen yksityistie. Tiemaksut n. 50 € / vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. Kiinteistörekisteriotteet.