METSÄÄ JA PURKUKUNTOISIA TALOUSRAKENNUKSIA

Nyt myytävällä monipolvisella kaksipalstaisella tilalla on pari arvotonta kaupaan kuuluvaa talousrakennusta ja vähäarvoista irtaimistoa. Tilan entiselle talouskeskukselle johtaa autolla ajokelpoinen tie, mutta Maanmittauslaitoksen tietojen mukaan tieoikeudet ovat epäselvät. Mahdollisesta yksityistietoimituksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa ostaja.

Tilalla olleet aukot on arvion tekohetken jälkeen metsitetty. Osa taimikoista on perustettu tilan vanhoille pelloille. Tilaa halki kulkee voimajohtolinja.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus, kts. kiinteistörekisteriote ja kartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Maanmittauslaitoksen selvityksen mukaan virallisen tieoikeuden perustaminen edellyttää yksityistietoimitusta.

Osuus yhteisiin Ei ole