Harvoin tarjolla!!

Kaksi vierekkäistä erittäin puustoista metsätilaa, Vuurtti (97-417-1-6) ja "nimetön" (97-417-4-2) Hirvensalmen Pääskysaaressa.  Tilojen pinta-ala on yhteensä 134,52 hehtaaria. 

Kiinteistöillä on metsän lisäksi myös vanha 1900-luvun alkupuolella rakennettu asuinrakennus pihapiireineen. Lisäksi Vuurtti Rn:o 1:6 tilalla sijaitsee 1972 rakennettu höylähirsinen noin 35 m2 suuruinen vapaa-ajanrakennus, jossa on tupa/keittiö, pukuhuone ja sauna sekä kaksi (2) rakentamatonta vapaa-ajan rakennuspaikkaa.  Nimetön Rn:o 4:2 tilalla sijaitsee vanhan maatilanpihapiirin lisäksi neljä (4) rakentamatonta vapaa-ajanrakennuspaikkaa.

Puustoa tiloilla on yhteensä noin 33721 m3 joista tukkia on noin 21889 m3 ja kuitua 11831 m3. Puusto pääasiassa uudistuskypsää ja varttunutta metsää. Rehevät kasvupohjat. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (097-Y200317665)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tiloilla on yhteensä 7 vapaa-ajanrakennuspaikkaa, joista yhdellä on vapaa-ajanrakennus. Rakennusoikeus on max. 250 m2 / rakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus, Taipaleen yksityistie Osa tilasta on merkitty FSC -sertifioinnin HCV-alueeksi. HCV-kartat osoittavat mahdollisia korkean suojeluarvon alueita talousmetsissä (High Conservation Value, HCV). HCV-kartat ovat parhaillaan päivitettävänä, ja karttojen laadusta ja luotettavuudesta käydään keskustelua. HCV-kartat eivät kerro suoraan metsän suojeluarvoista, vaan ne toimivat työkaluna tarkistusten kohdentamiseen. FSC-sertifiointi edellyttää, että korkean suojeluarvon kohteita eli ns. HCV-kohteita ei vaaranneta puunhankinnassa. HCV-kohteet on yleensä huomioitava puukaupassa myös PEFC-sertifioiduissa metsissä. Tämä johtuu siitä, että valtaosassa puukaupoista ostajat noudattavat myös FSC-kontrolloidun puukaupan kriteerejä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 97-417-876-3 Kalatonlampi Yhteinen vesialue 491-876-65-1 Itä-Puulan - Korpijärven osakaskunta (useassa kunnassa)