Hyvin hoidettu metsäpalsta Honkajoella.

Hyvin hoidettu metsäpalsta, jossa paljon hakattavaa puustoa. Puustosta 3,6 hehtaaria on uudistuskypsää metsää, 2,2 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää ja 0,9 hehtaaria taimikkoa.  Maapohjat on puolukkatyyppiä. Kulkuoikeus palstalle on hyvältä metsäautotieltä (Pitkäsalon metsäautotie). Määräalan alueella on suunnitteilla tuulivoimaloiden rakentaminen. Toteutuessaan tuulivoimalahanke tuo tulevaisuudessa vuokratuloja. 

Tarjoukset välittäjälle 29.11. 2020

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pihlajaniemen vesialue 99-403-876-9