Honkajoella Lauhalan kylässä on myynnissä määräala metsää. Palstalle on hyvät tiet. 

Hyvät metsätiet tekevät tämän palstan hakkuu- ja hoitotyöt helpoiksi. Palstalla on tulevaisuudessa hyvin hakattavaa, kasvatusmetsiä on lähes 60 % pinta-alasta. Mäntyvaltaisella palstalla on uudistukypsää metsää 0,7 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 12,2 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 7 hehtaaria, taimikoita 2,1 hehtaaria, siemenpuumetsää 0,6 hehtaaria ja vajaatuottoista ja suojeltua suota 5,2 hehtaaria. 

Tarjoukset välittäjälle 7.10.2020 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja, yksityinen suojelualue

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Lauhaluoman ja Myllyluoman vesialueet