Honkajoella Rynkäisissä Haukantien metsäautotien lähellä 11,1 hetaarin metsäpalsta. Tilalla on 1,7 hehtaaria uudistuskypsää metsää, 8,6 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää, 0,6 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää ja 0,2 hehtaaria joutomaata. 

Arvio on päivitetty Mika Jokisen 14.8.2020 tekemästä arviosta Honkajoen hinnastolla. 

Tarjoukset välittäjälle 20.1.2021 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole