Poikkeuksellisen hieno metsätila sijaitsee Huittisissa, Raumantien varressa, vain noin 4,6 kilometriä Raijalan risteyksestä. Yli puolet tilan pinta-alasta on varttunutta kasvatusmetsää. Tälle tilalle löytyy runsaasti kysyntää.

Metsätila on Huittisten Mommolassa Raumantien varressa, minkä lisäksi tilalle on hyvät tieyhteydet  metsäautoteiden kautta. Yli puolet tilan pinta-alasta on varttunutta kasvatusmetsää ja vajaa kolmannes pinta-alasta taimikkoa. Puusto on havupuuvaltainen. Puuston määrä on tila-arvion mukaan noin 1200 kiintokuutiota ja puuston arvo on odotusarvoineen noin 55.500,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 3.900,- euroa. Metsänhoitotöiden kustannukset on huomioitu tila-arviossa. Tälle tilalle löytyy runsaasti kysyntää.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 27.10.2019 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapuritilojen tieoikeudet rasittavat tilaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle on erinomaiset tieyhtydet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät tilan mukana ostajalle.