Kaksi toisiinsa rajoittuvaa metsätilaa sijaitsevat Huittisten Sallilan kylässä Selkämöntien varressa. Tilojen yhteisestä pinta-alasta noin puolet on taimikoita ja puolet varttunutta kasvatusmetsää. Hieno kohde Vampulan keskustan läheisyydessä.

Kahdesta tilasta koostuva kokonaisuus sijaitsee Huittisten Sallilan kylässä Vampulassa Selkämöntien varressa. Pinta-alasta noin puolet on eri-ikäisiä taimikoita ja puolet varttunutta kasvatusmetsää. Tilojen puuston arvo odotusarvoineen on noin 54.000,- euroa ja taimikoiden arvo on noin 8.500,- euroa. Varttuneempi puusto on mäntyvaltaista, jonka seassa on kuusikkoa. Taimikoista löytyy sekä kuusta että mäntyä. Osa taimikoista on istutettu tänä keväänä.  Tiloilla on myös joitakin tuulenkaatoja lähinnä taimikoiden reunoissa. Tiloihin kohdistuvat yhteismetsäosuudet jäävät myyjille. 

Tilat myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään myyntineuvottelijalle 22.8.2021 klo 18.00 mennessä. 

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tiloja rasittaa naapuritilojen tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tiloja rasittaa kiinteistökiinnitys, jonka kuollettamisesta myyjät huolehtivat.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Nälkälänkujan yksityistie (Selkämöntie)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Uusimaa II tilalla on osuus yhteiseen vesialueeseen. Kiinteistön osuudet yhteismetsiin jäävät myyjille.