Oijärventiehen rajoittuva metsätila. Myyjä pidättää itselleen hehtaarin määräalan, jolla sijaitsevat tilan rakennukset. Metsät pääosin nuoria kasvatusmetsiä, varttuneita kasvatusmetsiä sekä uudistuskypsiä. Runsaspuustoisia, metsiä ei ole hakattu aikoihin ja vaatisivat  pikaisia harvennushakkuita.

Tilan länsirajalla on Oulun erä- ja kennelkerhon metsästysmaja, heidän metsästysalue on myytävän tilan eteläpuolella. Myytävän tilan metsästysoikeutta ei ole vuokrattu kenellekään. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Myyjän määräala saa kaupassa kulkuoikeuden talolle pohjoisesta tulevaan tiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole