Kahden metsätilan muodostama kokonaisuus Iisalmen Pörsänmäessä. Viljavat rinnemaat ovat varttunut taimikko - varttunut kasvatusmetsä vaiheessa. 

Myyjä pidättää itsellään määräalan noin 5 ha, jolla pellot. Tiloilla taimikonhoitotarvetta ja harvennettavaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitettuja tieoikuksia

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut noin 65 € / vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pitolamminmäen osakaskunta