25 hehtaarin metsätila Iisalmessa Lapinlahden rajalla Honkakoskella. Metsäautotie tilan läpi.

Kohde hyvässä kasvukunnossa.

Yli 80 % tilan metsien pinta-alasta on nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä, varttuneita lähes 70 %. Taimikotkin jo yli 10 -vuotiaita.

Maapohjat pääasiassa mustikkatyypin kankaita tai vastaavia turvemaita.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitettuja tieoikeuksia

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hevosmäen metsätie, tiemaksu noin 87,50 €/v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Varpasen osakaskunta