Pieni metsätila Koukunjoentien molemmilla puolilla sekä lomarakennustontti Kilpijärven (Paloisjärven) rannassa, noin 9 km Iisalmen keskustasta.

Runsaat hakkuumahdollisuudet.

Kaavaan merkitty loma-asuntorakennuspaikka. Tieoikeus oman maan kautta. Katso lisätiedot kohdasta rantarakennusoikeus.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kilpijärven osayleiskaava 15.12.2003. Kaavan mukaan kiinteistön ranta-alueelle on mahdollista muodostaa uusi rakennuspaikka

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavamääräys: Loma-asuntoalue. Alue varataan omarantaisille loma-asuntorakennuspaikoille. Paikan pinta-alan tulee olla vähintään 3 000 m2. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja rantasaunan sekä tarpeelliset talousrakennukset. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2. Loma-asunnon saa sijoittaa vähintään 30 m etäisyydelle ja kokonaispinta-alaltaan enintää 30 m2 suuruisen ja harjakorkeudeltaan enintään 3,5 molevan rantasaunan vähintään 10 m etäisyydelle keskiveden korjeuden määrittämästä rantaviivasta

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeus oman kautta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Huttulan osakaskunta