Yhdessä palstassa oleva 19,2 ha metsätila Iitin Vuolenkoskella.  Kuvioitu metsäala on 17,2 ha ja loppu pinta-ala on tiestöä tai voimalinjan alustaa. Tilan puusto on valtaosin joko uudistuskypsää metsää tai varttunutta kasvatusmetsää. Uudistuskypsät metsätkin ovat vielä hyvässä kasvuvaiheessa. Uudistuskypsää metsää tilalla on 7,3 ha, joissa puuta on n. 1600 m3. Maapohjat vaihtelevat tilalla pinnanmuotojen mukaan alavien kohtien lehtomaisista kankaista karumpiin kalliohin. 

Tila rajoittuu osittain Kymijokeen. Rakennusoikeutta tilalla ei ole. Kuvio 133 (0,6 ha) on kaavassa merkitty luonnossuojelualueeksi, kuviolla on puro ja kuvio kuuluu osittain Marjovuoren Natura 2000 alueeseen. Kuvio on jätettävä kokonaisuudessaan metsän käsittelyn ulkopuolelle. Rannan läheisyydessä olevat alueet ovat kaavassa MU-aluetta (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulokoilun ohjaamistarvetta).

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavakartta ja kaavamääräykset ovat liiitteenä

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta. Fingridin voimalinja.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta.