Tilalla metsää n. 12,7 hehtaaria ja n. 7 hehtaaria tukikelpoista peltoa.

Holmala-tilan kiinteistötunnus on 143-416-11-14 ja punta-ala 20,82 hehtaaria. Arvioitu kokonaispuusto on n. 750 m3, josta tukkipuuta on n. 350 m3. Arvioitu metsätalousarvo on n. 27 000 €. 

Peltojen arvioitu arvo on n. 7 500 €/ha sisältäen tukioikeudet eli yhteensä n. 52 500 €. 

Sähköliittymän arvo on n. 4 000 €. Purkukuntoisten rakennusten arvo n. 5 000 €. 

Koko kiinteistön arvioitu arvo on n. 88 500 €.

Sijainti Ikaalisten Pukarassa Pukarantien varressa 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hyvät tieyhteydet

Osuus yhteisiin Ei ole