Mäki-tilan kiinteistötunnus on 143-416-12-41 ja sen kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 4,26 hehtaaria. Arvioitu kokonaispuusto on n. 540 m3, josta tukkipuuta on n. 200 m3. Tilan alueella on hakkuuaukko joka on muokattu ja istutuskustannuksena on arviossa huomioitu 900 € / ha (taimien hinta + istutustyö). Sijainti Ikaalisten Lauttakankaassa Lauttaojantien ja Koivulantien risteyksessä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hyvät tieyhteydet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen vesialueeseen.