Hyväpuustoinen metsätila Ikaalisten Riuttaslammen suunnalla, Luhalahden pohjoispuolella. Helposti saavutettavissa, metsätie kulkee palstan läpi. Sopii vaikka metsästykseen!

Pääosin nuorta (02) ja varttunutta (03) kasvatusmetsää, kantavat maapohjat. Hyvälaatuinen ja hyvämääräinen puusto, pääosin mäntyä. Palstan metsänhoidollinen tila hyvä. Mainio sijoituskohde!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Riuttaslammin metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole