24,4 hehtaarin palsta, johon hyvä metsäautotie ja kääntöpaikka omalla maalla

 

Puusto on pääosin varttunutta kasvatusmetsää, jonka arvokasvu on hyvä, kun kuitupuu järeytyy tukiksi. Tilan hakkuumahdollisuudet ovat tulevaisuudessa ja se on erinomainen sijoituskohde. Parilla kuviolla kannattaa tehdä uudistamistöitä varmistamaan uudistumista.

Tarjoukset välittäjälle 15.8.2021

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 143-878-8-1 Kyrösjärven vesijättöjen jakokunnan yht.maa