Hyväpuustoinen metsätilakokonaisuus, joka voidaan myydä yhdessä tai erillisinä palstoina.

Hyväpuustoinen kohde, joka muodostuu kahdesta eri palstakokonaisuudesta. Toinen Järvensivunperällä (erillinen arvio), joka muodostuu määralasta tilasta Alanen 7:8 ja tilasta Alanen 2:29, yhteisalaltaan noin 6,3 ha. Tämä tilakokonaisuus rajoittuu Yliseen Penijärveen, rantarakentamisen mahdollisuutta ei ole tutkittu.

Toinen palsta Silmästeen metsäautotien läheisyydessä, joka muodostuu tilan Alanen 7:8 toisesta palstasta, pinta-alataan noin 11,5 ha. Palstat myydään joko yhdessä tai erikseen. Silmästeen metsätien läheisen palstan tieoikeus epäselvä (ei osakkuutta metsätiehen), mutta palstan omistaja voi hakea tieoikeutta. Alustava tieoikeuden kustannus noin 2.500-3.000 euroa. Järvensivunperän palstojen tieoikeus on kunnossa ja selvillä. Kts. kiinteistörekisteriote. Erikseen myytäessä Silmästeen metsätien läheinen palsta myydään määräalana.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapuritilojen tieoikeudet ja puutavaran varastointioikeus kts. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Järvensivunperän yksitytyistie. Tilan Alanen 7:8 toiselle palstalle virallinen kulkuoikeus epäselvä. Alustavan selvityksen mukaan tieoikeus Silmästeen metsätielle kustantaa noin 2500-3000 euroa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla Alanen 7:8 osuus yhteiseen vesialueeseen 143-407-876-2, Isoröyhiön kylän vesialue sekä osuus yhteiseen maa-alueeseen 143-878-8-1, Kyrösjärven vesijättöjen jakokunnan yht.maa, Kts. tarkemmat tiedot kiinteistörekisteriote.