Kahdesta vierekkäisestä tilasta koostuva metsätilakokonaisuus, joka sijaitsee erinomaisten tieyhteyksien varrella. Myyntikohde sisältää Ahvenlammintien länsipuolella olevat metsät ja rajoittuu itäosasta Ahvenlammentiehen.

Arvioitu kokonaispuusto noin 2800 m3. Metsistä yli puolet on taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Hoidettua ja hyvässä kasvussa olevaa varttunutta kasvatusmetsää on noin kolmannes pinta-alasta. Uudistuskypsää puustoa on noin 2 hehtaaria. Hyvät kasvupohjat.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 2.6. mennessä.

Ps. Mahdollisuus tehdä tarjous myös isommasta kokonaisuudesta. Ahvenlammintien itäpuolella on erikseen myynnissä määräalat tiloista Hannu 2:28, Lähteenoja 2:27 sekä kiinteistö Lahjamäki 2:38. Tällä kohteella on tukikelposta peltoa sekä vanhaa metsittynyttä peltoa ja pieniä metsäsaarekkeita peltojen välissä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteiotteiden mukaiset tierasitteet. Lisäksi kiinteistöjen poikki kulkee vesiosuuskunnan vesijohto.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On