Tilan Moisio kiinteistötunnus on 143-413-2-18 ja kiinteistörekisterin mukainen kokonaispinta-ala 12,7 hehtaaria. Arvioitu kokonaispuusto on n. 982 m3. Metsä on hiljattain käsitelty harvennushakkuin. Arvioitu metsätalousarvo on n. 20 000 €.

Tilaan sisältyy viljeltyä peltoa n. 2,5 hehtaaria, jonka arvioitu arvo on n. 7 500 €/hehtaari. Pellon arvioitu arvo on kokonaisuudessaan n. 18 750 € (edellyttäen, että tukioikeudet on omistajalla). 

Mahdollinen rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. 

Kiinteistön arvioitu arvo yhteensä 38 750 €.

Sijainti Ikaalisten taajaman eteläpuolella Palinperäntien varressa.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila rajoittuu tiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole