Ilmoitukseen lisätty puuttuvat kuviotiedot 10.2.

Tämän kantatilasta Saarilahti 143-434-2-42 erotettavan metsää sisältävän määräalan pinta-ala on n. 40,1 hehtaaria. Palstan alueella on lähde ja Vesijohto Vatsiaisten kylälle. Arvioitu kokonaispuusto on n. 4 300 m3, josta tukkipuuta on n. 1 500 m3. Pinta-alasta on kasvatusmetsiä n. 25 ha ja uudistuskypsiä metsiä n. 9 ha.

Sijainti Ikaalisten Vatulassa. Palsta rajoittuu lännessä Ristikankaantiehen ja Pohjoisessa Vatilontiehen. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila rajoittuu kahteen metsätiehen

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteisiin maa-, vesi-, ja vesijättöalueisiin. Osuus myös tilan keskellä olevalle yhteiselle "turvepalstalle".