Määräala kantatilasta Saarilahti 143-434-2-42. Pinta-alaa 1,9 hehtaaria. Palsta on kokonaan koivutaimikkoa, pituus n. 6 metriä. Sijainti Ikaalisissa Ulvaanharjun koillispuolella. Kulku palstalle Ulvaan tieltä metsästysmajan kohdalta etelään lähtevää uraa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole