17,5 hehtaarin kokoinen metsätila Nopankylästä. Puustoa myytävällä tilalla on noin 1500 m3, josta tukkia on noin 300 m3. Palstan pinta-alasta taimikoita on 5,7 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 5,5 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 5,8 hehtaaria ja uudistusikäistä metsää 0,5 hehtaaria. Myytävästä alueesta 4,4 hehtaaria on tuorettakangasta ja 13,1 hehtaaria on kuivahkoa kangasta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset puretaan kaupanteon yhteydessä.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialue 145-876-1-0