Kehroolantiehen rajoittuva 5 hehtaarin kokoinen metsätila Ilmajoelta. Palstan pinta-alasta 0,2 hehtaaria on kitumaata, 1,6 hehtaaria on taimikoita, 1,1 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää ja 2,1 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää. Puustoa palstalla on noin390 m3, josta tukkia on noin 100 m3

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kehroolantie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kehroolantie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 145-410-878-3 Hietapaikka, osuuden suuruus 0,025361/1,00000 Vesialue 145-876-1-0, osuuden suuruus 0,001236/100,00000