8,8 hehtaarin kokoinen metsätila Ilmajoella Joupinkujan päässä. Puustoa palstalla on noin 1070 m3, josta tukkia on noin 550 m3. Palstan pinta-alasta kitu kalliota on 2,6 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 1,4 hehtaaria ja uudistuskypsää metsää 4,8 hehtaaria. Kasvupaikalta 5,3 hehtaaria on kuivahkoa, 0,9 hehtaaria kuivaa ja 2,6 kitumaata. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole