8 hehtaarin kokoinen metsätila Ilmajoen Kuffeenkylästä Kuulantien varresta. Palstalla on 0,7 hehtaaria taimikoita, 1,9 hehtaaria nuortakasvatusmetsää, 4,6 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää ja 0,8 hehtaaria uudistuskypsää metsää. Kasvupaikalta mustikkatyyppiä 7,1 hehtaaria ja puolukkatyyppiä 0,9 hehtaaria. Puustoa palstalla on noin 1090 m3, josta tukkia on noin 300 m3. Palsta koostuu kahdesta lohkosta. Isomman lohkon lävitse kulkee metsäautotie. Pienemmälle lohkolle on virallinen kulkuoikeus lohkon eteläpäästä kuulantielle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuulan metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kuulan metsätie. Pienemmälle palstalle kulku kiinteistön 145-423-4-251 kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Lastauspaikka 905-439-878-1