Kahdesta vierekkäisestä tilasta koostuva 4,5 hehtaarin kokoinen puuhapalsta. Puustoa palstoilla on noin 300 m3, josta tukkia on noin 140 m3. Palstojen pinta-alasta aimikoita on 2,6 hehtaaria ja uudistuskypsää 1,9 hehtaaria. Kasvupaikalta 1,3 hehtaaria on tuoretta ja 3,2 hehtaaria kuivahkoa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasite.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulkuoikeus koivuvaara tilan etelän puoleiseen nurkkaan. Särkelälle ei ole virallista kulkuoikeutta.

Osuus yhteisiin Ei ole