Ilmajoella hyvällä saavutettavuudella oleva runsaspuustoinen metsätila. Palsta sijaitsee Kuffeentieltä erkanevan Luhtakorventien varrella, kääntöpaikka tilan rajalla.

Metsätila koostuu yhdestä palstasta. Puusto on kokonaan varttunutta kasvatusmetsää.

Kasvupaikkaluokat tuoretta kangasta n. 1,2 ha, kuivahkoa kangasta n. 2,4 ha ja kuivaa kangasta n. 2,2 ha.

Puuston määrä keskimäärin koko pinta-alalla n. 190 m3 / ha.

Puulajisuhteet: mäntyä n. 89 %, kuusta n. 5 % sekä koivua ja muuta lehtipuuta n. 6 %.

Kuviolla 1, 3 ja 4 harvennushakkuuta.

Osa puustosta on pystykarsittu n. 15 vuotta sitten. Tilalla on tehty kunnostusojitusta n. 10 vuotta sitten. Vuonna 2020 lannoitettu n. 3,4 ha.

Tila kuuluu vaihemaakuntakaava I:n mukaan tuulivoiman tuotantoon soveltuvaksi alueeksi ja on merkitty myös Ilmajoen kunnan tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavaluonnokseen. Kaava ei ole vielä lainvoimainen, jatkoselvittelyt kesken.

Tilan rajoilla suuntaa antava oranssi Metsätilojen nauhoitus.

Metsätila myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset välittäjälle viimeistään sunnuntaina 14.11.2021, vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite: 1) Tieoikeus (000-2008-K19790) Luhtakorven metsätie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 15.5.2008 Voimaantulopvm: 23.2.1995 Arkistoviite: 23:10MOikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 145-425-5-22 TAPIONMETSÄ

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kirjallinen panttikirja, joka kuoletetaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus: 1) Tieoikeus (000-2008-K19790) Luhtakorven metsätie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 15.5.2008 Voimaantulopvm: 23.2.1995 Arkistoviite: 23:10MOikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat

Osuus yhteisiin Ei ole