Kolmeen lampeen rajoittuva metsätila, jossa vuonna 1963 rakennettu omakotitalo, sauna, aitta, halkovaja ja pieni mökki. Talossa on valokuitukaapeli, vesi- ja sähköliittymä. Jätevedet on johdettu n. 5 m³ umpisäiliöön ja harmaat vedet likakaivojen kautta imeytykseen. Saunavedet johdettu suoraan imeytykseen. Talossa on pidetty wc-tiloissa peruslämpöä, muilta osin talo on ollut kylmillään. Poukkulammen rannassa on kaavan mukainen rakentamaton rantarakennuspaikka.

Metsätila/ vapaa-ajan vietto paikka. Tilalla on v. 1963 rakennettu n. 59 neliön omakotitalo ja siihen liittyvät talousrakennukset. Tilan puusto n. 1500 kuutiota. Tila rajoittuu Palolampeen, Poukkulampeen ja Kurjenlampeen. Poukkulammen rannassa on kaavanmukainen rantarakennuspaikka.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava(146-57 L) ja Yleiskaava(146-556 L), kaavakartat liitteenä

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavan mukainen rakennuspaikka Poukkulammen rannalla.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kiinteistörekisterin mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole