Noin 12,5 hehtaarin suuruinen taimikkovaltainen määräala.

Palstalle tehty tiepohja, mikä sorastusta vailla.

Hyvä puuhapalsta!

Tieyhteys on mutta nyt sateiden takia savisen liukas loppuosaltaan.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei ole kirjattu mutta tieyhteys on vrt. kartta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pinta-alan suhteessa: 1) Yhteinen vesialue 153-876-5-0 Ent. rauhoituspiiri.