Inarissa 11,91ha tila, josta vesipinta-alaa 0,2ha (pieni lampare).

Tilalla on 6,440000 / 16087,309000 suuruinen osuus Inarin kunnan yhteismetsään. Osuuden arvo on noin 2 254€. Lisätietoja yhteismetsästä (esimerkiksi kalastukseen ja metsästykseen liityvistä eduista) yhteismetsän nettisivuilta: https://inarinyhteismetsa.fi/kalastus-ja-metsastys/

Lisäksi tilalla on todella laajat osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. Osuudet näkyvät tarkemmin kiinteistörekisteriotteessa.

Metsät on suurimmaksi osaksi siemenpuumetsikköä, joita on noin 11ha. Siemenpuualueelle ei ole tehty maanmuokkausta, uudistuminen luontaisesti. Taimikon pituus noin 0,2 m, ei vielä vakiintunut, r-luku 600-2200 r/ha, luontaisesti aukkoinen.

Tila kuuluu osittain HCV alueeseen. Eli tilalla on kohde, joka FSC-metsäsertifioinnin vaatimusten mukaan voi olla potentiaalinen hakkuissa huomioon otettava kohde. (HCV -alueet perustuvat avoimen paikkatiedon pohjalta tuotettuun analyysiin, jonka lopputulos on varovainen ennuste. Siinä merkityt kohteet eivät siis välttämättä ole todellisia korkean suojeluarvon kohteita.) Suurella todennäköisyydellä tämän tilan kaltainen metsä ei ole HCV alue.

Tila rajoittuu osittain valtion maihin, joita on alueella runsaasti. Alueella siis huippu mahdollisuudet metsästykseen ja kalastukseen.

Myytävä kohde on ulosmitattu ja se myydään ulosottokaaren 5 luvun 76 §:n mukaisella myynnillä. Myyntiin sovelletaan ulosottokaaren yleisiä myyntiehtoja, jotka on koottu liitteseen: Yleiset huutokauppaehdot.

Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään torstaina 29.10.2020 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

LAAJAT OSUUDET YHTEISIIN ALUEISIIN JA ERITYISIIN ETUUKSIIN. KATSO KIINTEISTÖREKISTERIOTE.