Inarin kunnassa Akujärven kylässä sijaitseva 60,35 ha metsätila.

Tila on helposti saavutettavissa. Tilalla laavu ja puucee.

Metsämaasta siemenpuumetsikköä noin 15ha. Siemenpuualueelle ei ole tehty maanmuokkausta, uudistuminen luontaisesti, taimikko pit. 0,2 m. 400-1600 r/ha, paikoin huonosti taimettunut.  Kuvio 18 on muokattu ja istutettu, taimikon pit 0,3 m. Taimikoita 11,5ha, uudistuskypsää metsikköä 13ha ja vajaatuottaista metsikköä 7,5ha. Kitu- ja joutomaata noin 13ha.

Tilan alueella on yleiskaava merkinnällä: Maa- ja metsätalous- sekä poronhoitovaltainen alue MP.  Alueella turvataan nykyisten elinkeinojen, kuten maa- ja metsätalouden sekä valtionmaalla myös poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen harjoittamismahdollisuudet. Alueella on sallittua haja-asutusluonteinen rakentaminen muualla kuin rantavyöhykkeellä (MRL 43.2§). Aluetta voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta merkittävästi haittaamatta myös muihin käyttötarkoituksiin. Alueella sallitaan metsälainsäädännön ja metsänhoitosuositusten puitteissa tapahtuva metsien hoito ja käyttö.

Tilalla metsätysvuokrasopimus.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 1.11.2020 klo 23:59.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Maa- ja metsätalous- sekä poronhoitovaltainen alue MP.Alueella turvataan nykyisten elinkeinojen, kuten maa- ja metsätalouden sekä valtionmaalla myös poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen harjoittamismahdollisuudet. Alueella on sallittua haja-asutusluonteinen rakentaminen muualla kuin rantavyöhykkeellä (MRL 43.2§). Aluetta voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta merkittävästi haittaamatta myös muihin käyttötarkoituksiin. Alueella sallitaan metsälainsäädännön ja metsänhoitosuositusten puitteissa tapahtuva metsien hoito ja käyttö. Erityislainsäädännön perusteella voidaan osoittaa valtionmaan rantavyöhykkeelle luontais- ja sivuelinkeinojen kannalta välttämättömiä rakennuksia. Rantavyöhykkeellä em. rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 40 k-m2.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin Ei ole