Noin 3,4 hehtaarin kokoinen määräala Isojoen Möykkykylässä. Määräalasta 2,2 hehtaaria on varttunutta kasvatusmetsää ja 1,2 hehtaaria on uudistuskypsää metsää. Kasvupaikalta koko palsta on tuoretta kangasta. Puustoa palstalla on noin 490 m3, josta tukkia on noin 160 m3

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Myytävälle määräalalle ei lohkomiskartoista ilmene kulkuoikeutta. Kulkuoikeus määritetään määräalan lohkomistilaisuudessa. Mahdollisesta tietoimituksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa ostaja.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin alueisiin jäävät kantatilalle.