Kuusikkovaltainen metsätila Isojoen Lakiakankaalla Mansikkämäen metsätien varressa. Myytävä tila koostuu pääosin uudistuskypsistä metsistä ja taimikoista.

Lakiakankaalle on rakenteilla tuulivoimapuisto. Alueella on voimassa oleva Lakiakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava. Myytävän tilan alue on kaavassa kokonaisuudessaan M-1 maa-ja metsätalousvaltaista aluetta, joka on varattu metsätalouden harjoittamista varten (kaavakartta myyntiesitteen ladattavissa aineistoissa).  Kaavassa on suunniteltu uusi maakaapeli vedettäväksi Mansikkamäen metsätien varteen myytävän tilan puolelle.  Myytävällä tilalla vanhoja tuulen kaatamia kuusia n. 50 runkoa taimikoiden reunoilla. 

Tarjoukset viim. 11.2.2019 vuorokauden loppuun mennessä!

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Isojoen Lakiakankaan Tuulivoimapuiston osayleiskaava. Kaavakartta myyntiesitteen ladattavissa aineistoissa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2008-K22179) Lakiankankaan metsätie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 151-405-4-122 KIVILUHTA

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2008-K22179) Lakiankankaan metsätie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m

Osuus yhteisiin Ei ole