Pääosin varttunutta kasvatusmetsää oleva tila Piikkilänkyläntien varressa, jonka puusto raivattu ja harvennettu muutama vuosi sitten.
 

Maapohja pääosin mustikkaturvekangasta. Maapohja ja puuston rakenne mahdollistaa jatkuvan kasvatuksen harjoittamisen ainakin osalla tilan kuvioista. Kokonaiskuutiomäärä n 1900 m3, josta tukin osuus reilut 700 m3. Tieyhteys tilalle on hyvä. Tilalta löytyy lisäksi vaatimattomat taukotupa, saunarakennus sekä puuvaja, joista taukotuvan myyjä siirtää pois syksyn aikana.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköiset panttikirjat jotka vastuista vapaana ja mahdollista siirtää ostajalle kaupanteon yhteydessä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalta tulee tienlevyinen kaistale kiinni Piikkilänkyläntiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole