Isossakyrössä hyvällä saavutettavuudella oleva metsäpalsta. Tieyhteys Korventieltä erkanevan tilustien varrella. Palstalle pääsee henkilöautolla. Harvennettavaa ja raivattavaa koko palstalla, mm. polttopuuta.

Määräala koostuu yhdestä palstasta. Puusto on pääosin varttunutta taimikkoa, lähes nuorta metsää.

Puustosta on varttunutta kasvatusmetsää n. 0,6 ha ja taimikkoa n. 2,9 ha.

Kasvupaikkaluokka tuoretta kangasta.

Puuston määrä keskimäärin koko pinta-alalla n. 27 m3 / ha ja  varsinaisella puustoalalla n. 160 m3 / ha.

Puulajisuhteet: kuusta n. 50 % sekä koivua ja muuta lehtipuuta n. 50 %.

Alueella tehty kaksi liito-oravan papanahavaintoa, tietolähde Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / Suomen ympäristökeskus.

Palstan rajoilla suuntaa antava oranssi Metsätilojen nauhoitus.

Määräala myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset välittäjälle viimeistään sunnuntaina 15.8.2021, vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita: 1) Tieoikeus (000-2005-K27373) Korvenkankaantie Rekisteröintipvm: 18.11.2005 Voimaantulopvm: 30.4.1979 Arkistoviite: 17:85+10K Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 152-412-4-48 JUHALA 4) Tieoikeus (000-2010-K56714) / Leveys: 4 m Rekisteröintipvm: 31.12.2010 Voimaantulopvm: 30.4.1979 Arkistoviite: 17:85+10K Oikeutetut: 152-405-4-24 FRUSTILA, 152-405-4-26 METSOLA, 152-405-4-34 TOIVOLA, 152-405-4-42 KYTÖLÄ, 152-405-4-49 MATTILA, 152-405-8-23 KYTÖLÄ Rasitetut: 152-405-4-24 FRUSTILA, 152-405-4-42 KYTÖLÄ, 152-412-4-48 JUHALA

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2005-K27373) Korvenkankaantie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 152-876-5-0 VESIALUE Rekisteröintipvm: 9.11.1993 Osuuden suuruus: 0,029854 / 7,125100 2) Yhteinen maa-alue 152-878-1-0 VALKAMAPAIKAT Rekisteröintipvm: 23.1.1984 Osuuden suuruus: 0,022218 / 6,583100