Kahdesta kiinteistöstä koostuva kokonasiuus Koskuelta. Myytävät kiinteistöt Ilomäki 164-409-9-210 sekä Leppihaudanmäki 164-409-9-293.

Ilomäki kiinteistön kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 32,31 hehtaaria. Pinta-alasta 20,3 hehtaaria on keväällä 2019 äestettyä ja siemenviljelyssiemenellä kylvettyä uudistusalaa. 4,8 hehtaaria on noin 4 metriä korkeaa männyntaimikkoa, 2,1 hehtaaria on nuorta kasvatusmetsää ja loput kitumaan rämettä.  Ilomäki koostuu kahdesta erillisestä palstasta, joista toinen on Mäntykankaanmetsätien ja Leppihaudantien risteyksessä ja toinen Kasarinperällä.

Leppihaudanmäen kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 1,736 hehtaaria. Ala on kokonaan noin 4 metristä männyntaimikkoa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole