6,9 hehtaarin metsätila Nevalanmaantien varressa. Puustoa palstalla on noin 280 m3. Puusto on valtaosin kuitupuuta. Palstan pinta-alasta 3,1 hehtaaria on keväällä 2019 kylvettyä taimikkoa, 1,7 hehtaaria on ensiharvennusta odottavaa nuorta kasvatusmetsää, 1,6 hehtaaria aukkoa ja 0,5 hehtaaria uudistuskypsää metsää. Palsta rajoittuu Nevalanmaantiehen, joka on ympäri vuoden auki. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rautatien suoja-alue, Nevalanmaantie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialue 164-416-876-5