11,3 hehtaarin kokoinen metsätila Kirkkokalliontien varresta Koskuella. Pinta-alasta 9,3 hehtaaria on 2019 äestettyä ja kylvettyä männyntaimikkoa, 1,1 hehtaaria on noin 0,4 metristä istutus männikköä, 0,6 hehtaaria on noin 0,4 metristä kuusentaimikkoa. 0,3 hehtaaria on metsälain 10§ puron rantametsikköä. Puronvarsi on ympäristötukikohde, jonka sopimus päättyy 25.9.2029.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita, Ympäristötuki kohde (Puronvarsi) Sopimus päättyy 25.9.2029

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mäntykankaan metsätiestö

Osuus yhteisiin Ei ole