6,1 hehtaarin kokoinen metsätila Jalasjärven Haukinevalta. Palstan pinta-alasta 1,9 hehtaaria on taimikonhoito tarpeessa olevaa mäntyvaltaista taimikkoa, 2,2 hehtaaria uudistuskypsää metsää ja 2 hehtaaria kitu - ja joutomaita. Puustoa palstalla on noin 270 m3, josta tukkia noin 140 m3

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Palstalle ei ole kiinteistörekisteriotteella virallista kulkuoikeutta. Lohkomispöytäkirjoista ilmenee käyttöoikeus yhteisiin teihin.

Osuus yhteisiin Ei ole