31,5 hehtaarin kokoinen metsätila Harjunpääntien varressa. Puustoa palstalla on noin 2650 m3, josta tukkia on noin 800 m3. Palstan pinta-alasta 7,3 hehtaaria on uudistuskypsää metsää, 7,8 hehtaaria on varttunutta kasvatusmetsää, 1,5 hehtaaria on nuorta kasvatusmetsää, 3,5 hehtaaria on 5 vuotiasta taimikkoa, 5,3 hehtaaria on vanhaa turvetuotantoaluetta ja 6,1 hehtaaria on kitumaata. Palstalla on hyvät hakkuumahdollisuudet. Kannattaa tutustua.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasite.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Hiekkamaa 164-416-878-26